Idræt om dagen

 

Idræt om dagen
  Rev. 12-05-19
Silkeborg Billard Club
  Forside Op
 

"Idræt om dagen" tager kegler med et nyt motionstilbud i foråret 2010.

I samarbejde med Silkeborg Billard Club, kan du nu spille
3-bande eller keglebillard. Der vil være hjælp til at komme i gang.


Sted: Silkeborg Billard Club, Nylandsvej 68.
Tid: Torsdag kl. 13-15
Pris: 30 kr. pr. gang.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
"Idræt om dagen" eller kig forbi:
IOD

Silkeborg Billard Club af 1986
v/ Henning Honoré - okt. 2010

  Silkeborg Billard Club blev stiftet d. 3. marts 1986, og siden 1989 haft til huse i eget klubhus, Nylandsvej 68 ind forbi parkeringspladsen ved Svømmecenter Nordvest.
  Her har klubben i 1989 etableret sig med et klubhus, indeholdende spillelokale med fire kegleborde, et opholdsrum, toiletter og en mindre kantine med tilstødende lagerrum.
  I august 2004 kom der en tilbygning til, hvor man fra starten fik opsat 2 caramboleborde samt et pool bord, og her blev også mulighed for en mindre udvidelse af opholdsrummet, men det ene pool bord var ikke nogen succes, så det er senere erstattet med to ekstra kegleborde.
  Så i dag kan klubbens ca. 80 medlemmerne "tumle" sig på 6 kegleborde og 2 caram-boleborde, og især keglebordene bliver flittigt benyttet om formiddagen i ugens fem hverdage, hvor klubbens pensionister er i flertal, og så enkelte eftermid-dage er det klubbens ungdoms­spillere der har glæde af vore lokaler.
  Klubbens seniorspillere har et par faste trænings-aftener, men de af vore medlemmer der har en nøgle, kan ellers benytte lokalerne frit, under hensyntagen til klubbens regler, for varetagelse af kantine med mere, i de tidspunkter hvor der ikke er fast vagt i kantinen.
  Klubben deltager også i turneringer under DDBU (Den Danske Billard Union), og klubbens to højst placerede hold spiller i 3. division Vest (kegler), og så har vi seks hold serie 3 kegler, samt seks Oldboys hold.  Kampene i divisionen foregår normalt om søndagen, medens kampene i serie 3 spilles torsdag aften, Oldboys kampene spilles tirsdag formiddag, for alle holdene gælder det, at der spilles ca. en kamp hver anden uge, henholdsvis ude og hjemme.
  Klubben ungdomsspillere deltager i diverse ungdoms cupper, hvor de møder spillere fra hele Jylland og Fyn, disse stævner foregår normalt en lørdag, somme tider dog over en hel weekend.
  I de senere år har klubben været vært for "Idræt om dagen", hvor interesserede har kunnet få i indblik i hvad Billard er, det er foregået torsdage fra 13.00 til 15.00, og selvom det ikke har været overvældende interesse, så har det alligevel givet klubben en hel del nye medlem-mer, så helt umuligt har det dog ikke virket, for dem der har vovet sig over til os.
  Da klubben ikke har faste instruktører, har vi valgt at lade det være forholdsvist frit, om de interesserede selv vil forsøge sig i "kunsten" i at spille billard, eller man gerne vil have lidt instruktion af en øvet spiller, og det har indtil nu fungeret tilfredsstillende.
  Der er desuden et hold af dem fra "Idræt om dagen", der har fastholdt de to timer torsdag, hvor de kommer og spiller deres egen lille turnering, uden at de har meldt sig ind i klubben, og det har vi det helt fint med, når blot de indretter sig efter klubbens regler vedrørende borde m.m.