Klub turn.

 

Klub turn.
  Rev. 16-01-20
Silkeborg Billard Club

 

Forside Klubmester Silke-cup 2020

 

 
Turneringslederen (TL) sætter med vilje færre indbydelser op i klubben.
Du skal selv til at finde data! Se fx nedenfor.

 

Klub turneringer

  Titel

  Beskrivelse

  Download

2-krs
  (kegle)

Access 2010 - man spiller mod hinanden med
hvert sit lukketal (LT = snit x 30 + 30).
En række = 20 kampe, og du får nyt LT.
2 kr indsættes pr. kamp og heraf navnet "2-krs".
 
• Skriv taberens score rigtig.
• Følg selv med i dit fremtidige lukketal ”FLT”,
   især ved 17-19 kampe i rækken.

• Husk at medtage dine antal kampe i skuffen.
• Ved uafgjort skriver du point "1 - 1".
• Max 10% fald i LT.
• Betaling per række: Ved under 22 point taber
  du 40 kr, ved 22-25 point spiller du gratis, fra 26
  point vinder du 20 kr + 5 kr/point derudover.
• Nye spillere skal lave 4 snitkampe af 30
   indgange, eller have et aktuelt DDBU-snit.

1) Alle_LT.pdf 5) Modspillere.pdf
2) Nye_LT.pdf 6) Antal_kp.pdf
3) Snart_nye_LT.pdf 7) Antal_kp_sidst.pdf
4) Statistik_LT.pdf 8) Betaling.pdf

 

 

2-krs opstarter - nyt medlem skal indmelde sig og betale kontingent, før han må spille 2-krs kampe! ...

 

Carambole
  (3-b + fri)
Excel 2010 - man spiller mod hinanden med hvert sit lukketal (LT). En række = 10 kampe, og du får nyt LT. LT/3-b = 50 x snit. LT/fri = 30 x snit. Der spilles ikke om penge, kun æren.  Caram.xlsm

Opdatering ...

af "2-krs" og "Caram" sker 2 dage om ugen.

 
Lokal
  cup
Sidste lørdag i august Silkeborg-cup.
Dist. = snit x 15 + 30 (min. 80).

( knap øverst )

Hyggelig sommerturnering Handi-cup arrangeret af BK Fluen i Århus. Dist. = snit x 30 + 40. Spilles fra ca. 20. april og i maj. Finale midt i juni.

( knap øverst )

 
Ekstern
  cup
Først i januar i B67 Herning. Dist. = snit x 15 + 30 (min. 70). Snit pr. 1-12 (min. årssnit).  Indbydelse.pdf
   Senest 22-12!
 
Midt i maj i Holstebro BK. Dist. = snit x 15 + 30 (min. 100). Snit pr. 1-5 (min. årssnit).  Indbydelse.pdf
   Senest 1-5!
 
2. sidste lørdag  i august i BK Frem, Kolding.
Dist. = snit x 22,5 + 20 (min. 100).
 Frem Cup