Vedtægter

 
 

Silkeborg Billard Club  

Vedtægter

Forside Op


Rev.
13-10-18

 
Vedtægter.pdf    

§ 6: Generalforsamling (GF)
Dagsorden, indkomne forslag og referat
offentliggøres på hjemmesiden:

Ref_GF_2018.pdf Ref_EGF_2017.pdf
Ref_GF_2017.pdf

Vedtægter

§ 1: Formål

Klubbens formål er:

·      At fremme og vedligeholde interessen for det ædle spil - billard - under sportslige former.

·      At styrke venskabet og kammeratskabet blandt medlemmerne på tværs af alder og køn, herunder:

·      At tilbyde de halvstore børn og helt unge, der ikke ynder eller magter de mere kraftbetonede sportsgrene, et samlingssted under betryggende former om en idræt, der matcher deres fysiske formåen, evner og interesse.

·      At formidle et godt socialt samvær mellem vore ældre (50-125 år) medborgere af begge køn, dels gennem selve billardspillet, dels gennem hyggesamvær i klublokalerne, hvilket måske specielt er af værdi for mandlige, der ofte ikke finder udbuddet af traditionelle ældreaktiviteter attraktivt.

·      Klubbens formål er således både et sportsligt, et pædagogisk og socialt engagement!

Osv.